Ulje na tampon

Ulje na tampon – da ili ne?

Ulje na tampon – da ili ne? Zbog čestih ginekoloških infekcija, a i u želji da se izbegnu sintetički lekovi, …

Ulje na tampon – da ili ne? Read More »